Sedan

1 - 3

2

2

50,00

Van

1 - 4

More than
2 check in luggage  and
2 hand luggage

60,00

5

65,00

6

70,00

7

75,00

8

80,00

 

Sedan

1 - 3

2

2

115,00

Van

 

1 - 3

More than
2 check in luggage  and
2 hand luggage

 

140,00

4

145,00

5

150,00

6

160,00

7

170,00

8

180

    

OTHER DESTINATIONS

Transfer

Sedan

Van

FIRENZE

€ 480,00

€ 600,00

VENEZIA

€ 850,00

€ 1.000,00

NAPOLI

€ 450,00

€ 550,00

AMALFI o POSITANO o SORRENTO

€ 500,00

€ 600,00

SIENA

€ 400,00

€ 450,00

ASSISI

€ 350,00

€ 400,00

    

TOURS

From Rome

Sedan

Van

FULL DAY CIVITAVECCHIA ROMA

€ 400,00

€ 450,00

NAPOLI

€ 500,00

€ 600,00

NAPOLI + POMPEI

€ 600,00

€ 700,00

POMPEI

€ 500,00

€ 600,00

AMALFI / POSITANO

€ 600,00

€ 700,00

NAPOLI / POSITANO

€ 650,00

€ 750,00

CIVITA DI BAGNOREGGIO + ORVIETO

€ 380,00

€ 420,00

ORVIETO

€ 350,00

€ 400,00

ASSISI

€ 400,00

€ 450,00

ASSISI + PERUGIA

€ 450,00

€ 500,00

ASSISI + CASCIA

€ 450,00

€ 500,00

CASCIA

€ 400,00

€ 450,00

TIVOLI

€ 240,00

€ 300,00

OSTIA ANTICA

€ 160,00

€ 200,00

FIRENZE

€ 600,00

€ 700,00

SIENA + SAN GIMIGNANO

€ 600,00

€ 700,00

MONTALCINO

€ 500,00

€ 600,00

MONTALCINO + MONTEPULCIANO

€ 550,00

€ 650,00

PISA + LUCCA

€ 650,00

€ 750,00